Převodník FLOMAG3000

Převodník FLOMAG3000v odděleném provedení
Převodník FLOMAG3000 v kompaktním provedení s přírubovým snímačem

Převodník FLOMAG-ICM - tento typ byl nahrazen typem FLOMAG3000

Převodník FLOMAG-ICM v odděleném provedení
Převodník FLOMAG-ICM v kompaktním provedení s přírubovým snímačem