Průtokoměry

Indukční průtokoměr je přístroj pro objemové měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Princip měření je založen na Farradayově zákonu o elmg. indukci.