Měřící a regulační technika FLOMAG

Produkty

Produkty společnosti FLOMAG se dělí na dvě hlavní skupiny - indukční průtokoměry a hladinoměry.

  • Průtokoměry

    Indukční průtokoměr je přístroj pro objemové měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Princip měření je založen na Farradayově zákonu o elmg. indukci.

    Zobrazit položky...
  • Hladinoměry

    Ultrazvukové hladinoměry slouží k měření výšky hladin kapalin v otevřených i uzavřených zásobnících a kanálech.

    Zobrazit položky...